Onderdeel van Islamitisch College

Esselamoe aleykoem beste ouders/verzorgers,

Informatieavond

Op 15 februari zal er een informatieavond worden gehouden. De inloop is vanaf 17.45 en we starten om 18.00 op de Kardinaal Alfrinkschool te Doctor Jan Schoutenlaan 3 in Maassluis. U bent uiteraard van harte welkom om deze bij te wonen.

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) pakte mij bij mijn schouder en zei: “Wees in dit leven alsof je een vreemdeling bent of een reiziger op pad.

Vanaf het moment dat we geboren worden, begint iedereen aan zijn eigen reis. Een reis om je te vormen tot een kind dat in staat is om plezier te maken en te leren, een reis om je te vormen tot een adolescent die leert te navigeren in verschillende uitdagingen, een reis om je te vormen tot een volwassene die een bijdrage levert aan de gemeenschap, een reis die ons uiteindelijk leidt tot de ultieme reis naar het hiernamaals.

Een reis kan bestaan uit veel drempels. Soms kom je stil te staan langs de weg en moet je op zoek naar een oplossing. Soms is er turbulentie en moet je het hoofd koel weten te houden. Soms moet je een berg beklimmen en zul je een plan en geduld moeten hebben om de top van de berg te bereiken. Gedurende de reis leren we allerlei vaardigheden die de reis steeds meer vergemakkelijkt.

De basisschool speelt een belangrijke rol in die reis. Dat is een van de reizen die afgelegd worden waarin kinderen basisvaardigheden leren. Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis… Leren lezen, spreken en algemene kennis van systemen… Identiteit, karaktervorming, normen en waarden… Ofwel kennis en vaardigheden die nodig zijn om de vervolgreis succesvol te maken.

IBS De Reiziger is de school voor al die kinderen en medewerkers die binnen het gebouw rondlopen. Want een voor een zijn zij reizigers in hun persoonlijke reis naar succes in de brede zin.