Onderdeel van Islamitisch College

Sociaal-emotionele Ontwikkeling

Op onze school houden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen scherp in de gaten.

Het sociaal-emotionele welbevinden heeft veel invloed op elke ontwikkeling. Kinderen moeten goed voor hunzelf kunnen zorgen en goed met andere mensen kunnen omgaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat er structureel aandacht hieraan wordt besteed.

Om te voorkomen dat er iets aan onze aandacht ontglipt, wordt er aan de hand van het sociaal-emotionele volgsysteem ‘Kijk’ en ‘Kindebegrip’ gescreend.

Beide volgsystemen bestaan uit een screening voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en indien nodig, rolt daar een handelingsplan uit. Om tot de juiste keuzes in het programma te komen, worden verschillende onderdelen van de screening en handelingsplan onderbouwd met inhoudelijke informatie van Harry Janssens.